A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Божківська початкова школа Кролевецької міської ради
Сумська область

Критерії оцінювання

Основні навчальні завдання:

üрозв’язання проблем і прийняття рішень;

üрозуміння, а не відтворення фрагментів інформації;

üоцінювання умінь, які визначають здатність працювати в команді;

üуміння слухати, розв’язувати конфлікти, вирішувати дискусійні питання і проблеми;

üуміння застосовувати знання в реальних життєвих ситуаціях.

ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС)

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 року № 329 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

               КРИТЕРІЇ 
      оцінювання навчальних досягнень 
        учнів початкової школи 
 ------------------------------------------------------------------
|Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок |
|  досягнень  |  |         учнів          |
|----------------+----+------------------------------------------|
| I. Початковий | 1 |Учні засвоїли знання у формі окремих   |
|        |  |фактів, елементарних уявлень       |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 2 |Учні відтворюють незначну частину     |
|        |  |навчального матеріалу, володіють окремими |
|        |  |видами умінь на рівні копіювання зразка  |
|        |  |виконання певної навчальної дії      |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 3 |Учні відтворюють незначну частину     |
|        |  |навчального матеріалу; з допомогою вчителя|
|        |  |виконують елементарні завдання, потребують|
|        |  |детального кількаразового їх пояснення  |
|----------------+----+------------------------------------------|
| II. Середній | 4 |Учні відтворюють частину навчального   |
|        |  |матеріалу у формі понять з допомогою   |
|        |  |вчителя, можуть повторити за зразком певну|
|        |  |операцію, дію               |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 5 |Учні відтворюють основний навчальний   |
|        |  |матеріал з допомогою вчителя, здатні з  |
|        |  |помилками й неточностями дати визначення |
|        |  |понять                  |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 6 |Учні будують відповідь у засвоєній    |
|        |  |послідовності; виконують дії за зразком у |
|        |  |подібній ситуації; самостійно працюють зі |
|        |  |значною допомогою вчителя         |
|----------------+----+------------------------------------------|
| III. Достатній | 7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх |
|        |  |зміст, уміють наводити окремі власні   |
|        |  |приклади на підтвердження певних думок,  |
|        |  |частково контролюють власні навчальні дії |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які   |
|        |  |визначаються засвоєними поняттями; під час|
|        |  |відповіді можуть відтворити засвоєний   |
|        |  |зміст в іншій послідовності, не змінюючи |
|        |  |логічних зв'язків; володіють вміннями на |
|        |  |рівні застосування способу діяльності за |
|        |  |аналогією; самостійні роботи виконують з |
|        |  |незначною допомогою вчителя; відповідають |
|        |  |логічно з окремими неточностями      |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |
|        |  |застосовують знання в стандартних     |
|        |  |ситуаціях, володіють вміннями виконувати |
|        |  |окремі етапи розв'язання проблеми і    |
|        |  |застосовують їх у співробітництві з    |
|        |  |учителем (частково-пошукова діяльність)  |
|----------------+----+------------------------------------------|
| IV. Високий  | 10 |Учні володіють системою понять у межах,  |
|        |  |визначених навчальними програмами,    |
|        |  |встановлюють як внутрішньопонятійні, так |
|        |  |і міжпонятійні зв'язки; вміють      |
|        |  |розпізнавати об'єкти, які охоплюються   |
|        |  |засвоєними поняттями різного рівня    |
|        |  |узагальнення; відповідь аргументують   |
|        |  |новими прикладами             |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог  |
|        |  |навчальних програм, вміють застосовувати |
|        |  |способи діяльності за аналогією і в нових |
|        |  |ситуаціях                 |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|
|        |  |та в межах вимог навчальних програм,   |
|        |  |усвідомлено використовують їх у      |
|        |  |стандартних та нестандартних ситуаціях;  |
|        |  |самостійні роботи виконують під      |
|        |  |опосередкованим керівництвом; виконують  |
|        |  |творчі завдання              |
------------------------------------------------------------------ 
             
               КРИТЕРІЇ 
         оцінювання навчальних досягнень учнів 
                основної й старшої школи 
 

------------------------------------------------------------------
|Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів |
|  досягнень  |  |                     |
|----------------+----+------------------------------------------|
| I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення     |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 2 |Учні відтворюють незначну частину     |
|        |  |навчального матеріалу, мають нечіткі   |
|        |  |уявлення про об'єкт вивчення       |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 3 |Учні відтворюють частину навчального   |
|        |  |матеріалу; з допомогою вчителя виконують |
|        |  |елементарні завдання           |
|----------------+----+------------------------------------------|
| II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють   |
|        |  |основний навчальний матеріал, можуть   |
|        |  |повторити за зразком певну операцію, дію |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 5 |Учні відтворюють основний навчальний   |
|        |  |матеріал, здатні з помилками й      |
|        |  |неточностями дати визначення понять,   |
|        |  |сформулювати правило           |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних|
|        |  |положень навчального матеріалу. Відповіді |
|        |  |їх правильні, але недостатньо осмислені. |
|        |  |Вміють застосовувати знання при виконанні |
|        |  |завдань за зразком            |
|----------------+----+------------------------------------------|
| III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний   |
|        |  |матеріал, знають основоположні теорії і  |
|        |  |факти, вміють наводити окремі власні   |
|        |  |приклади на підтвердження певних думок,  |
|        |  |частково контролюють власні навчальні дії |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні      |
|        |  |застосовують вивчений матеріал у     |
|        |  |стандартних ситуаціях, намагаються    |
|        |  |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші  |
|        |  |зв'язки і залежність між явищами, фактами,|
|        |  |робити висновки, загалом контролюють   |
|        |  |власну діяльність. Відповіді їх логічні, |
|        |  |хоч і мають неточності          |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, |
|        |  |застосовують знання в стандартних     |
|        |  |ситуаціях, уміють аналізувати й      |
|        |  |систематизувати інформацію, використовують|
|        |  |загальновідомі докази із самостійною і  |
|        |  |правильною аргументацією         |
|----------------+----+------------------------------------------|
| IV. Високий  | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні |
|        |  |використовувати їх у практичній      |
|        |  |діяльності, робити висновки, узагальнення |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог  |
|        |  |навчальних програм, аргументовано     |
|        |  |використовують їх у різних ситуаціях,   |
|        |  |уміють знаходити інформацію та      |
|        |  |аналізувати її, ставити і розв'язувати  |
|        |  |проблеми                 |
|        |----+------------------------------------------|
|        | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі|
|        |  |та в межах вимог навчальних програм,   |
|        |  |усвідомлено використовують їх у      |
|        |  |стандартних та нестандартних ситуаціях.  |
|        |  |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, |
|        |  |узагальнювати опанований матеріал,    |
|        |  |самостійно користуватися джерелами    |
|        |  |інформації, приймати рішення       |
------------------------------------------------------------------ 

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222 [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru


Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень